Cam Sành

Cam sành là một trong những trái cây quý của nước ta nên quy trình chăm sóc và bón phân cần được chú trọng kỹ lưỡng, tùy theo từng giai đoạn có thể giúp tăng năng suất thu hoạch của cây và tăng độ phì nhiêu cho đất trồng.