Phân Bón

HTX DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP DONA THÀNH CÔNG chuyên sản xuất và cung cấp phân bón hữu cơ cho các loại cây trồng.

1. PHÂN BÓN HỮU CƠ FAVI

PHÂN BÓN HỮU CƠ FAVI GROW ORGANIC CAN 5 LÍT

PHÂN BÓN HỮU CƠ FAVI GROW ORGANIC

PHÂN BÓN HỮU CƠ FAVI MULTI ORGANIC CAN 5 LÍT

PHÂN BÓN HỮU CƠ FAVI MULTI ORGANIC

Công dụng của Phân bón hữu cơ:

– Ra rễ cực mạnh.

– Xử lý độc tố dư thừa trong thuốc bảo vệ thực vật, phân hoá học, ngộ độc hữu cơ, phân giải xác bã động vật, thực vật, phân chuồng, cải tạo đất, cân bằng pH.

– Trị nấm bệnh, tuyến trùng, giảm sâu bệnh…

2. PHÂN BÓN HỮU CƠ TRE VIỆT

Công dụng của phân bón hữu cơ Tre Việt:

+ Tăng xốp đất

+ Cải thiện chất mùn

+ Khỏe rể cứng cây

+ Bung đọt mạnh

3. PHÂN BÓN VI LƯỢNG:

Công dụng của phân bón siêu vi lượng:

– Siêu vì lượng Humin Bộ cung cấp Bo, MgO, CaO, SIO, và các vì lượng đất hiếm giúp tổng hợp và chuyển hóa chất dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng.

– Siêu vi lượng Humin Bo giúp cải tạo đất, tới xốp đất, kích thích cây ra rễ mạnh, tái tạo rễ mới, làm mát cây giúp cây nhanh chóng phục hồi.

– Siêu vi lượng Humin Bo giúp cứng cây, giảm đổ ngã, giảm rụng, trái lớn nhanh, bóng trái, chắc trái, nặng ký, tăng năng suất.