Mật Rỉ Đường

Mật rỉ đường hay còn gọi là rỉ đường mía được sử dụng cho các ngành công nghiệp xử lý nước thải, thức ăn trong chăn nuôi, ngành thủy hải sản, sản xuất cồn công nghiệp, phân bón, ủ phân vi sinh, hoạt hóa (sinh khối) chế phẩm sinh học EM1 thành EM2.

Rỉ mật đường là một phụ phẩm của ngành sản xuất đường được ép từ thân cây mía chứa khoảng 80-90% nước dịch, trong nước dịch đó chứa khoảng 16-18% đường vào thời kì mía chín già. Thân mía sau ép lấy nước dịch thu được phụ phẩm là bã mía. Mật rỉ đường cũng là một phụ phẩm của ngành sản xuất đường thu được sau khi kết tinh đường tinh thể.

Nhà máy sx mật rỉ đường của HTX thành công có dung tích từ can 20L đến bồn 1m3, chúng tôi nhận vận chuyển bồn sitec 20- 35 tấn.

MẬT RỈ ĐƯỜNG CAN 20L

MẬT RỈ ĐƯỜNG 1M3

VẬN CHUYỂN MẬT RỈ ĐƯỜNG

MẬT RỈ ĐƯỜNG CAN 20L

MẬT RỈ ĐƯỜNG 1M3

VẬN CHUYỂN MẬT RỈ ĐƯỜNG