Hoa

Trong giai đoạn ra hoa, phân bón hữu cơ là thành phần không thể thiếu khi cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp hoa có màu rực rỡ, tăng thời gian tươi của hoa dài hơn, kích thích hoa nở nhiều, nở nhanh và chống rụng.