Sầu Riêng

Chăm bón phân hữu cơ vào cây sầu riêng là cách tốt để bổ sung dinh dưỡng cho toàn bộ cây, giúp cây đạt năng suất cao, cho ra những trái sầu riêng chín mọng, đầy dinh dưỡng cho người dùng, đẩy mạnh kinh tế cho ngành cây trồng.