Dưa Lưới

Phân bón hữu cơ mang lại các chất dinh dưỡng và vi lượng, nâng cao độ pH cho đất, đảm bảo cây khỏe, ít bị sâu bệnh, từ đó cung ứng ra thị trường những sản phẩm quả cao cấp và nâng cao kinh tế cho các hộ trồng cây trồng tại nước ta.